Angst

Angst er en almindelig og udbredt menneskelig følelse. For nogle bliver angst et problem og det kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen. Angst er som udgangspunkt en reaktion på tilbagevendende bekymringer eller en kilde til stress. Symptomer på angst kan være meget forskellige fra person til person.

De mest almindelige er nervørsitet og uro i kroppen. De dukker op i pressede situationer, hvor man føler sig utilpas. Angsten kan også dukke op dagligt, hvor det kan være nødvendigt at søge hjælp for at håndtere det. Det er ikke alle, som har behov for at behandle angsten, da den kun opstår i specifikke situationer.

Andre kan få store problemer med angsten, hvor der således er tale om en decideret angstlidelse. Hvis angsten begynder at fylde så meget, at den påvirker ens liv og tager overhånd, bør behandling overvejes.

 

Link-EEG Angst Pubmed forskerportal

Depression

Depression er en psykisk lidelse, hvor personen ofte føler sig vemodig, pessimistisk og mangler livsglæde. Der findes mange forskellige typer af depression, hvor symptomerne varierer. Den største fare i forbindelse med depression er selvmord. Den rette form for behandling kan forhindre dette i at blive en realitet. Symptomer på depression kan være koncentrationsbesvær, træthed, mangel på energi, søvnløshed og fysiske smerter.

Det er forskelligt, hvor farligt de enkelte symptomer er, men selv de mindre farlige kan gøre livet svært for de, som er depressive. Det er normalt at føle sig trist og deprimeret til tider, dog skal man være opmærksom på, hvor lang tid denne tilstand varer. Tøv ikke med at søge hjælp, hvis du har været deprimeret i længere tid eller er i tvivl om du har en depression.

 

Link-EEG depression Pubmed forskerportal

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) kan være en langvarig tilstand, som opstår efter en traumatisk og ofte livstruende oplevelse. Symtomerne kan variere, det kan være søvnproblemer, koncentrationsbesvær, angst, genoplevelse af det traumatiske, forandring af personlighed og generel øget vagtsomhed. Symptomerne opstår typisk seks måneder efter den traumatiske oplevelse.

Behandling af posttraumatisk stressforstyrrelse kan hjælpe på symptomernes intensitet. Det kan være hårdt at skulle håndtere PTSD, derfor er det vigtigt at søge hjælp. Der er hjælp at hente i form af Neurofeedback og terapi, lige meget hvilken traumatisk oplevelse det drejer sig om.

 

Link-EEG PTSD Pubmed forskerportal

ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er en opmærksomhedsforstyrrelse, som viser sig ved 3 hovedsymptomer: koncentrationsbesvær, hyperaktivitet og impulsivitet. Derudover findes der flere generelle tegn, som indebærer utålmodighed, overdreven tale, problemer med at organisere ting, besvær med at lege i stilhed og manglende evne til at gennemføre aktiviteter og gøremål.

Symptomerne varierer i forhold til hvilken type ADHD, der er tale om. ADHD kan give nogle udfordringer i livet såsom problemer med at skabe overblik og struktur, vanskeligheder ved at planlægge aktiviteter og dårlig tidsfornemmelse. Det gør det svært for personen at planlægge sin hverdag. For børn giver det ofte store indlæringsvanskeligheder og sociale problemer.

For unge og voksne er det problemer med at tage en uddannelse og forblive i et job. Det er vigtigt at undersøge alle de forskellige behandlingsmuligheder, når man bliver diagnosticeret med ADHD. Hvis man kun behandler ADHD gennem medicinering, er der en risiko for afhængighed. Derfor er terapi, eeg neurofeedback og næringstoffer til hjernen gode metoder til at hjælpe dig af med lidelsen.

 

Link- EEG ADHD Pubmed forskerportal

Kronisk stress

Kronisk stress dækker over en periode med langvarig stress. Det bliver først en kronisk tilstand, når man i en længerevarende periode har døjet med et forhøjet stressniveau. Dette kan medføre en lang række andre problemer for den enkelte. Kronisk stress kan medføre alvorlig depression eller misbrug, hvis man ikke er i stand til at bearbejde det. Det kan føre til en lang række symptomerne, hvis stress når et farligt niveau.

Symptomerne kan være alt fra psykiske til fysiske problemer. Det kan bl.a. vise sig i form af hovedpine, migræne, søvnløshed, angst, spændte muskler og hjerteanfald.  Årsagerne til kronisk stress varierer fra person til person. Derudover kan det være forårsaget af mere end en enkelt stressfaktor. Der er heldigvis hjælp at hente i forhold til at blive bedre til at håndtere kronisk stress.

 

Link-EEG stress Pubmed forskerportal

Udbrændthed

Udbrændthed kan opleves som fysisk, følelsesmæssig og mental udmattelse. Det er ikke en sygdom i sig selv, men en tilstand som typisk udvikler sig over tid. Det kendetegnes af en række forskellige symptomer, hvor personen kan opleve en fysisk træthed, psykisk træthed, tilsidesætte sig selv og sine egne behov, samt miste interessen i hverdagen og arbejdsopgaver.

Det er vigtigt at søge hjælp, hvis du oplever følelsen af udbrændthed, da det er en alvorlig tilstand, som skal behandles.

 

Link-EEG udbrændthed Pubmed forskerportal

Afhængighed og misbrug

Afhængighed og misbrug er tæt relateret, men forskellige på nogle punkter. Afhængighed er et adfærdsmønster, som bliver til en vane. Det kan have negative følger for personen, både fysiske og sociale. Ved misbrug bliver personen afhængig af et stof, alkohol, medicin m.m, som kan have alvorlige konsekvenser for deres helbred og liv.

Graden af afhængighed og misbrug varierer fra person til person. Der er følgende symptomer til stede, som indikerer at en person har en afhængighed eller et misbrug: ændring i adfærd, økonimiske problemer, manglende livsglæde og ligegyldighed. Genkender du nogle af de nævnte symptomer, bør du søge hjælp hurtigst muligt.

 

Link-EEG alkohol misbrug Pubmed forskerportal

Sygdom og smerte

Vi oplever alle sammen sygdom og smerter i vores liv. Der findes dog forskellige slags sygdomme og smerter, som kan påvirke vores hverdag på en negativ måde i længere tid. Når en person bliver syg eller oplever smerter i en længere periode, bliver hverdagen påvirket.

Nogle gange er sygdommen eller smerterne så alvorlige, at livet bliver forandret på grund af det. Dette vil typisk forårsage nogle væsentlige eksistentielle spørgsmål, som man ikke selv kan svare på. Derfor er samtale og eeg neurofeedback i disse situationer et vigtigt redskab for at komme videre.

 

Link-EEG smerter Pubmed forskerportal

Chok og traume

Et chok opstår på grund af en voldsom hændelse, som forudsager, at kroppen stivner og har svært ved at føre blodet rundt i kroppen. Det kan skabe problemer i forbindelse med selve chokket og tiden efter. Et chok kan blive frembragt af en uventet, forfærdende eller oprivende begivenhed. Det er vigtigt at få hjælp til de problemer, som kan opstå efter chokket har foretaget sig. 

Nogle mennesker oplever begivenheder i deres liv, som overbelaster deres sind i sådan en grad, at de bryder sammen. For nogle drejer det sig om en enkelt hændelse og for andre drejer det sig om flere begivenheder. Et traume er således en skade på personens psyke som et resultat af en traumatisk hændelse. Symptomerne kan variere alt efter årsagen til traumet.

Der er risiko for at udvikle andre alvorlige sindslidelser, hvis man ikke får den rette behandling.

 

Link-EEG chok og trauma Pubmed forskerportal

Forstyrrelser typisk diagnosticeret i barndom eller ungdom

En psykisk lidelse kan ramme nogle mennesker i en ung alder. Hvis de ikke bliver behandlet i barndommen, kan det forblive et problem i personens liv. Symptomerne varierer i stort omfang, da der findes så mange forskellige typer psykiske lidelser. De har som regel noget at gøre med indlærings- og udviklingsproblemer, som følger børnene, selv når de bliver voksne.

Disse psykiske lidelser kan være gennemgribende udviklingsforstyrrelser, som f.eks. Aspergers, autisme og infantil autisme. Det kan også være forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet, som ADHD. Derudover kan det bl.a. være indlæringsvanskeligheder, motoriske udviklings- og sproglige forstyrrelser. Der er gode behandlingsmuligheder for disse lidelser med EEG Neurofeedback, fordi metoden ikke forlanger nogen aktivitet fra barnets side.

 

Link-EEG udviklingsforstyrrelse Pubmed forskerportal

Kognitive forstyrrelser

Kognitive forstyrrelser er forstyrrelser, som påvirker hjernens evne til at huske og bearbejde informationer. Årsagen til de kognitive forstyrrelser kan enten være noget fysisk f.eks. en hjerneskade eller aldersbetingede konsekvenser i hjernen.

Symptomerne er bl.a. Indlæringsvanskeligheder, problemer med den kortvarige hukommelse samt andre kognitive problemer.

De varierer efter type, men der er generelt set tale om problemer med hjernens evne til at bearbejde eller huske informationer. Hvilken behandling, man skal have, er afhængig af, hvilken type kognitiv forstyrrelse, der er tale om. EEG Hjernetræning kan typisk afhjælpe symptomerne og farer forbundet med denne lidelse på en effektiv måde.

 

Pubmd kognitive forstyrrelser Neurofeedback

Personlighedsforstyrrelser

En personlighedsforstyrrelse er en psykiatrisk tilstand, hvor personen afgiver fra deres livsstil og holdning til sig selv og andre. Der findes forskellige slags personlighedsforstyrrelser, hvor symptomerne varierer.  Det samme træk er dog, man har afvigende træk fra sin personlighed.

Hos nogle mennesker viser deres personlighedsforstyrrelser i form af kedsomhed eller en følelse af tomhed. Hos nogle andre kommer den til udtryk ved negativ adfærd. Hvis det ikke bliver behandlet, kan det ende ud i problemer som f.eks. stofmisbrug eller andre psykiske lidelser, som depression. Det er derfor vigtigt at få behandling, hvis man lider af personlighedsforstyrrelser.

 

Link-EEG personlighedsforstyrrelse Pubmed forskerportal

Skyld og skam

Alle mennesker vil på et tidspunkt i sit liv føle skyld eller skam i større eller mindre grad. Skyldfølelse og skamfuldhed er helt naturlige menneskelige følelser, som til tider kan være sunde. Det er dog vigtigt at tale om følelserne, så de ikke tager overhånd. Skam og skyld er to forskellige følelser, men der er også ligheder imellem de to følelser.

Ved skyld oplever personen, at man føler sig skyldig ved at have gjort noget forkert. Ved skam er det en følelse af at være forkert. Derfor er skam en mere omfattende følelse, som typisk hænger sammen med ens selvværd.

 

Link-EEG personlig udvikling Pubmed forskerportal

Psykosomatiske lidelser

Der kan opstå fysiske symptomer ved psykosomatiske lidelser. Det betyder, at selvom der ikke er noget fysisk i vejen med de mennesker, kan det få dem til at søge behandling for fysiske gener. Der findes forskellige former for psykosomatiske lidelser.

Nogle af symptomerne kan være at insistere på at få foretaget forskellige medicinske undersøgelser samt ægte/falske smerter, som ikke har nogen åbenlys årsag og en overdreven angst for at blive ramt af en sygdom.

 

Link-EEG psykosomatisk lidelse Pubmed forskerportal

Mani

Mani er en psykisk lidelse, som kommer til udtryk ved øget hastighed af tanker og tale, overdreven selvtillid, sygelig opstemthed og høj aktivitet. Hvis en person har flere manier, mindst en mani eller en depression, kaldes det for bipolar lidelse. Personer med bipolar lidelse har en tendens til at svinge mellem manisk og depressiv.

Hyppigheden varierer fra person til person og afhænger af, om personen får behandling eller ej. Mani kan blive udløst af stress, mangel på søvn, brug af rusmidler eller medicin. Det kan også komme fra sygdomme i hjernen, som blodprop eller blødning i hjernen. 

Overgreb og mishandling

Mange mennesker oplever en form for overgreb eller mishandling i deres liv. I vores samfund er mishandling og overgreb desværre et udbredt problem. Det er faktisk et større problem end de fleste ved. De mest kendte former for mishandling og overgreb er fysiske og seksuelle, men kan desuden også være psykiske, som kan have langvarige og ødelæggende resultater.

Der er nogle tegn, som er hos mennesker, der har været udsat for et overgreb eller mishandling. Disse tegn er kronisk depression, angst, posttraumatisk stresslidelse, gentagne skader og uforklarlige mærker eller ar på kroppen. Det er vigtigt at huske på, at overgreb eller mishandling aldrig er offerets skyld.

Personlig udvikling

Personlig udvikling er måden, en person forbedrer sig igennem livet. Dette kan for nogle være en forfremmelse, mens for andre er det at have en sund og glad familie. Hvis du har brug for at udvikle dig eller opnå et mål, kan en Life Coach hjælpe dig med din personlige udvikling. Det er vigtigt at udvikle sig, så man udnytter sine kompetencer og sit potentiale bedst muligt.

Dette vil også give dig større livsglæde og overskud i hverdagen. Du kan udvikle dig ved at sætte mål, nå dine mål, være fokuseret og have det sjovt i processen.

Psykoser

En psykose er en lidelse, som påvirker hjernen og forudsager forvirring, nedsat dømmekraft og andre negative bivirkninger. Der er tale om en psykose, når der er en række typiske psykotiske symptomer. Dette kan bl.a. være hallucinationer, nedsat motorik, depression, miste virkelighedsfornemmelsen og nedsat evne til at fungere i sociale sammenhænge.

Der findes forskellige slags psykoser, hvor symptomerne varierer. Det kan være svært at håndtere psykose uden behandling. Derfor er det vigtigt at søge hjælp. Gennem samtaleterapi og neurotræning kan mennesker med psykoser få hjælp til at leve det liv, de gerne vil.

 

Link-EEG psykose Pubmed forskerportal

Spiseforstyrrelser

En spiseforstyrrelse er en psykiatrisk lidelse, som er kendetegnet ved et usundt og tvangspræget forhold til mad, krop og vægt. Det kan komme til udtryk på mange forskellige måder ved, at man f.eks. spiser alt for meget eller undgår at spise. Tilstanden er ofte forårsaget af nogle traumatiske oplevelser som mobning, seksuelle overgreb, tab af en vigtig person, omsorgssvigt.

Spiseforstyrrelser kan findes i mange aldersgrupper, men det er ofte unge kvinder, som bliver mest ramt. Nogle konsekvenser ved en længerevarende spiseforstyrrelse kan være depression, angst, psykiske lidelser, selvskade og selvmordstanker.

 

Jeg har behandlet flere unge mennesker, men det har også været en svær opgave, så søg hjælp før det tager overhånd.

 

Link-EEG spiseforstyrrelse Pubmed forskerportal

Søvnproblemer

Alle kender følelsen af at sove dårligt eller slet ikke at få sovet og mange har disse problemer. Det skaber udfordringer for den enkelte person, da søvn er et basalt behov. Årsagerne til søvnproblemer kan variere fra person til person, men der er generelt tale om fysiske og psykiske årsager.

Der findes forskellige søvnproblemer som f.eks. søvnløshed, søvnapnø og narkolepsi. Det er vigtigt at få behandlet søvnproblemer, da det kan føre til problemer i hverdagen.

 

Jeg kan hjælpe med at dæmpet hjernen impulser, så tankerne stopper med at forstyrre søvnhormonet, så du endelig kan få en bedre søvn.

 

Link-EEG søvnproblemer Pubmed forskningsportal

Selvskade

Selvskade er, hvor en person gør fysisk skade på sin krop ved at skade eller stikke i sig selv, uden det er et ønske om at begå selvmord. Det er ofte teenagere eller børn, som volder skade på sig selv. De bruger det som en slags mekanisme for at overkomme stress eller traumatiske oplevelser. Der er nogle tegn, som man skal være opmærksom på.

De typiske tegn er angst, depression, dyb sorg, angstanfald og selvpåførte sår. Hvis du genkender nogle af disse tegn hos en, du kender, bør man søge hjælp. Det er vigtigt at introducere muligheden for samtaleterapi, så personen får at vide, det er muligt at få hjælp og slippe med behovet for at gøre skade på sig selv.

Sorg og tab

Mange mennesker kommer på et tidspunkt i deres liv til at opleve tab og sorg, som er meget stærke følelser. Derfor kan det være en god idé at søge hjælp til at bearbejde de mange forskellige stadier af sorg. Sorg kan skyldes tab af personer, som står en nær. Det er en helt naturlig reaktion på en psykisk hård og traumatisk oplevelse i livet.

Det kan nogle gange hjælpe at tale med nogen om sin sorg og sit tab. Mennesker bearbejder sorg på forskellige måde, og det er ikke forkert at bede om hjælp, når man har brug for det.

Stress

Stress er en belastningstilstand og opstår typisk ved større udfordringer i arbejdslivet eller privatlivet. Det er ikke skadeligt, at have kortvarig stress, men stress over en længere periode kan forårsage alvorlig sygdom. Stress kan være forårsaget af både psykiske og fysiske udfordringer i livet. Det kan ramme alle mennesker i alle aldre. At være stresset kan give både fysiske og psykiske symptomer.

De fysiske er f.eks. søvnproblemer, hovedpine, hjertebanken, træthed og maveproblemer. De psykiske symptomer er f.eks. angst, nervøsitet, modløshed og humørsvininger. Det er vigtigt at behandle stress på et så tidligt tidspunkt, som muligt. Hvis det ikke bliver behandlet, kan det føre til andre psykiske lidelser, som f.eks. depression.

 

Link-EEG stress Pubmed forskerportal

Tilpasningsreaktioner

Alle mennesker kommer til at opleve store forandringer i livet enten på arbejde, i parforhold eller andet. Disse store forandringer kan hos nogle føre til stress. De fleste kan håndtere stress, som er forårsaget af store ændringer. Andre kan derimod opleve forskellige tilpasningsreaktioner. Der er forskellige symptomer tilknyttet tilpasningsreaktioner, som er af forskellig intensitet. De handler dog alle om manglende evne til at nyde livet. Symptomerne kan f.eks. være håbløshed, nervøsitet, angst, bekymring, søvnproblemer og koncentrationsbesvær. De fleste tilpasningsreaktioner bliver værre over tid, hvis man ikke får behandling. Det kan føre til langvarige og alvorlige psykiske lidelser.

Krise

En krise er en pludselig forandring eller forstyrrelse. Det er en tilstand, hvor man ikke er i stand til at tænke fornuftigt. Derudover har man svært ved at klare hverdagen og udføre de handlinger, som man normalt plejer at kunne. Der findes to overordnede typer kriser -  identitetskrise og traumatisk krise. Vi håndterer kriser på forskellige måder. Udfordringen er at komme igennem krisen, som en hel person uden varige mén. Det er derfor nødvendigt i de fleste tilfælde, at få krisehjælp.

Ring på: 42 95 33 08