EEG Neurofeedback & Mentaltræning

Broen mellem hjerne og sind

Vores erfaringer

Der er et klart sammenhæng mellem hjernes virkemåde og sindet's indhold. 

 

Det ses ved at stress, trauma og psykisk lidelse efterlader funktions-fejl i hjernens synapser, som forstyrre nervesystemets elektriske signalføring.


Men hvorfor skal stress og psykisk lidelse behandles i via hjernens elektriske aktivitet?’ tænker du måske.

 

Det skal det fordi hele hjernen er ét stort elektrisk system, hvor tanker, følelser, opfattelse, sansning og adfærd genereres i et netværk af nerveceller, der sender elektriske signaler til hinanden.

 

Dette elektriske system er målbart med EEG.

 

Dermed kan vi se hvad der sker i hjernen når stress, angst, depression eller anden lidelse er aktiv i hjernens netværk, fordi de signaler afviger fra normal hjerneaktivitet og kan derfor behandles med EEG Neurofeedback.

 

Hjernens elektriske aktivitet, skal tilpasses sindet's nye opgaver.

 

Ved at kombinere EEG Neurofeedback med Mentaltræning kan vi behandle fra to vinkler samtidig, og på den måde nemmere fjerne eller stærkt reducere de fleste lidelser hos børn og voksne.

Udtalelse

Min søn på 14 år har i flere år været fuldstændig nedlagt med social angst og har i psykiatrien fået diagnoserne ADD og generaliseret angst. Vi fulgte de råd vi fik om diverse mediciner både for add og angst, men intet hjalp, og han blev til sidst så syg at jeg ikke turde køre fra ham, for at passe mit job.

Helt tilfældigt hører jeg om EEG træning, googler det og kommer i kontakt med Thor. Han har givet min søn 20 behandlinger incl coaching samtaler. Det var en ufattelig hård rejse, da vi samtidig trappede ud af alt medicinen, men vi fik virkelig god støtte og hjælp af Thor undervejs.

Min søn er i dag medicin fri, angst fri og mærker ikke så meget hans ADD. Han er nu på arbejde 3-4 timer om dagen i stedet for skolen, som han ikke har været i, de sidste 3 år. Han er på vej tilbage mod et almindeligt liv og har fået mange drømme og ønsker for sin fremtid.

Vi kunne ikke have klaret os uden EEG træning hos Thor, han er sindssygt dygtig og meget ambitiøs.

 

8 måneder efter behandlingen

 

Min søn siger at han stadig har det godt og at han aldrig bliver syg igen, for nu ved han hvad han skal gøre for at holde det væk.

Med venlig hilsen Lena Larsen

Læs flere klientudtalelser her

Certificeret behandler siden 2014

Mit navn er Thor Oppenhagen og jeg er certificeret Mentaltræner indenfor NLP, samt certificeret EEG Neurofeedback behandler. 

 

Endvidere har jeg en lægeeksaminerede sundhedsfaglig uddannelse inden for fysiologi, anatomi, farmakologi, sygdomslære og psykologi.

 

For et større kendskab til hjernens neurale netværk, studer jeg klinisk neuropsykologi, klinisk neuropsykiratri, klinisk neurofysiologi og immunologi.

 

Jeg har kombinerede uddannelserne, da det giver en bredere viden og bedre forudsætninger for at opnå gode resultater. 

EEG Neurofeedback

EEG måler hjernens elektriske aktivitetet fra elektroder på hovedebunden, hvorefter eeg målingen omsættes til et visuelt feedback, der for hjernen vil virke som sit eget spejlbillede..

 

På den måde får hjernens elektro/kemiske processer ny information om rigtig og forkert aktivitet, så hjernen kan rette de ubevidste fejlsignaler, der fastholder personen i stress eller psykisk lidelse.

 

Når hjernens aktivitet normaliseres, kan kemiske bunbringer leveres i rette dosis, så kognitive funktioner som opmærksomhed, indlæring, hukommelse og mentale styrfunktioner, bliver mere velfungerende hos børn og voksne.

 

EEG Hjernetræning er medicinsk godkendt og en særdels effektiv og skånsom behandlingsform.  

Mentaltræning

EEG Neurofeedback behandler sindets påvirkning af hjernen, men ikke historien til det miljø, som har skadet livskvaliteten.

 

Mentaltræning handler i forbindelse med eeg hjernetræning om, at indse potentialer til personlig ændring, eller rejse sig fra den tidlige barndom, hvor personligheden blev grundlagt.

 

De tidelige oplevelser kan ligge som ubevidste kerneminder, mens andre er bevidst aktive, men alle følelsesmæssige hukommelsesspor  i hjernen, kan til enhver tid overtage sindet, og føre adfærd i en uheldig retning.

 

Det gør Mentaltræning til en spændende rejse for den enkelte, for der er altid muligheder for et bedre liv, når der bliver ryddet op i de traumatiske erfaringer, som gennem tiden har formet sindet og skadet hjernens kognitive evner.

Om forløbet

Du er altid velkommen til at kontakte mig, for en gratis indledende samtale, hvor vi ser på dine problemstillinger og finder den rette løsning.

 

Ved samtalen sikrer vi også, at du har alle de nødvendige informationer og forestillinger om det videre forløb, samt hvor mange sessioner der må forventes.

 

Ring 42 95 33 08 eller udfyld formularen, og du vil blive kontaktet snarest muligt.

hCaptcha

Artikler om EEG Neurofeedback

Hvis du er interesseret i mere videnskablige informationer om EEG Neurofeedback, så finder du her nogle udvalgte artikler og referencer.

 

Aalborgs Universitets sundhedsteknologiske afd har testet EEG Neurofeedback.

Artiklen er på 93 sider og udgivet på dansk. 

Se artikel

Folkeskolen.dk

EEG hjernetræning får børn med adfærdsproblemer til at koncentrere sig

 

Ugeskrift for læger har gået i dybden med ADHD

Ugeskrift For Læger - EEG Neurofeedback - ADHD

 

Dansk analysecenter for velfærd.

EEG hjernetræning score 6.7 på skala fra 0 til 10 

 

På National Library of Medicin, finder du artikler om EEG Neurofeedback

Der ligger tusindevis af laboratorie test med EEG Neurofeedback

 

Dr. Daniel Amen klinik scanner hjernevævet for mentale og fysiske skader.

Dr. Amen EEG Neurofeedback


En interessant blog af Tedi Asher fra Harvard University Brain training:

The future of psychiatric treatment?